skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

MAJLIS GRADUASI PROGRAM – RECOGNITION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING (RPEL) 2018

 

Segulung tahniah diucapkan kepada para graduan Program Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL) 2018. Seramai 666 orang graduan dari Semenajung Malaysia, 225 orang graduan dari Sabah dan 53 orang graduan dari Sarawak telah berjaya dalam program RPEL ini. Yang mana majlis graduasi ini diadakan pada 2hb Mac 2018 di Kuching, Sarawak, 10hb Mac 2018 di Kota Kinabalu,Sabah dan 15hb Mac di Kuala Lumpur.Syabas diucapkan sekali lagi kepada graduan-graduan tersebut.

Back To Top