skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

Bengkel Continuous Profesional Development (CPD) Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)

Berlangsung selama 3 hari iaitu pada 25 sehingga 27 November 2019 di Concorde Hotel, Shah Alam Majlis Pelancaran “Smart Technology Summit 2019” dan bengkel Continuous Profesional Development (CPD) anjuran Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) dimana Presiden FeMAC adalah salah seorang daripada ahli lembaga MBOT.

Beberapa orang ahli dan Exco Kebangsaan FeMAC telah hadir ke bengkel tersebut dan majlis pelancaran yang telah dirasmikan oleh YAB Dato’ Seri Wan Azizah Binti Dato’ Wan Ismail dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. YB Dato’ Haji Mahfuz Bin Haji Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia turut hadir pada majlis perasmian tersebut.

Beberapa ahli penal dari dalam dan  luar negara seperti dari Singapura dan Korea turut dijemput dalam membentangkan tajuk masing – masing.

Back To Top