skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur.       +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365       +603 - 7772 6655       operation@femac.org.my

Perbincangan Berkenaan COPTPA

20200121 111402
20200121 111402 20200121 111406 20200121 111809 20200121 111817 20200121 111823 20200121 112701 20200121 112704 20200121 101819 20200121 101824 20200121 102645 20200121 102649 20200121 102653 20200121 105137 20200121 105151 20200121 105210 20200121 105249 20200121 105254 20200121 105334 20200121 105721 20200121 105923 20200121 110625 20200121 110627

Pihak FeMAC telah terpanggil bagi menjalankan satu perbincangan berkenaan COPTPA bagi membantu ahli – ahli FeMAC dalam memahami isi sebenar dalam sebenar pelaksaan COPTPA. Oleh itu pada 21 Januari 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat FeMAC satu perbincangan mengenai COPTPA (sila rujuk lampiran COPTPA) telah diadakan.

Hasil dari perbincangan tersebut, ramai dari ahli FeMAC telah memberi pelbagai komen dan pertanyaan berkenaan pelaksaan COPTPA dan bagi mendapat penjelasan tersebut segala isi perbincangan telah dikumpulkan dan dihantar kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi mendapat penjelasan yang lebih mendalam.

BAHAN HEBAHAN - 2 LATAR BELAKANG DAN PROSES AKREDITASI TVET
COPTPA 241019 (4)
Back To Top