skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

Perbincangan Berkenaan COPTPA

Pihak FeMAC telah terpanggil bagi menjalankan satu perbincangan berkenaan COPTPA bagi membantu ahli – ahli FeMAC dalam memahami isi sebenar dalam sebenar pelaksaan COPTPA. Oleh itu pada 21 Januari 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat FeMAC satu perbincangan mengenai COPTPA (sila rujuk lampiran COPTPA) telah diadakan.

Hasil dari perbincangan tersebut, ramai dari ahli FeMAC telah memberi pelbagai komen dan pertanyaan berkenaan pelaksaan COPTPA dan bagi mendapat penjelasan tersebut segala isi perbincangan telah dikumpulkan dan dihantar kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi mendapat penjelasan yang lebih mendalam.

BAHAN HEBAHAN - 2 LATAR BELAKANG DAN PROSES AKREDITASI TVET
COPTPA 241019 (4)
Back To Top