skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

Pembatalan pembekuan pembiayaaan bagi Program Automotif, Elektrikal & Elektronik, Teknologi Maklumat, Hospitaliti & Kosmetologi

MAKLUMAN KEPADA PENYEDIA LATIHAN (PL) YANG INGIN BERDAFTAR DENGAN PTPK & MEMBUAT PENAMBAHAN PROGRAM

Pembatalan pembekuan pembiayaaan bagi Program Automotif, Elektrikal & Elektronik, Teknologi Maklumat, Hospitaliti & Kosmetologi


Back To Top