skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

PEMAKLUMAN URUSAN PENGHANTARAN DOKUMEN SOKONGAN DAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

PEMAKLUMAN URUSAN PENGHANTARAN DOKUMEN SOKONGAN DAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

PEMAKLUMAN URUSAN PENGHANTARAN DOKUMEN RAYA 2017

Salam Sejahtera,

PEMAKLUMAN URUSAN PENGHANTARAN DOKUMEN SOKONGAN DAN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN BAGI SKIM:

i. PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (PROGRAM PINJAMAN LEPASAN SEKOLAH DAN PROGRAM PINJAMAN PEKERJA) DAN

ii. SKIM PEMBIAYAAN (PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN B40, PROGRAM GOLONGAN PEKERJA DAN FUTUREWORKERS, PROGRAM MEISTER, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITI DAN KAPABILITI, PROGRAM MAHIR DAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL)

2. Seperti mana Tuan sedia maklum, umat Islam akan menyambut Perayaan Hari Raya Aidilfitri pada 25 Jun 2017 (Ahad). Sehubungan dengan itu, tuan diminta untuk mengemukakan dokumen tuntutan, dokumen sokongan dan surat perjanjian pinjaman yang lengkap kepada PTPK sebelum atau pada 6 Jun 2017 (Selasa) bagi membolehkan pembayaran Yuran dan Elaun Sara Hidup dibuat sebelum perayaan tersebut.

3. Kerjasama dan perhatian tuan berhubung perkara ini diperlukan bagi membolehkan pembayaran dapat dibuat mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Kegagalan pihak Tuan berbuat demikian akan menyebabkan pembayaran akan dibuat selepas pembayaran.

 

Sekian.

 

Back To Top