skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

MAKLUMAN LANJUTAN PENDAFTARAN PELATIH KE DALAM SISTEM ONLINE JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN DAN PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Salam Sejahtera,

Untuk makluman semua ahli, pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran telah melanjutkan tarikh pendaftaran ke dalam sistem online sehingga ke 15 MAC 2018. Namun begitu, tarikh pelajar memulakan pengajian mestilah bermula 1 Januari sehingga ke 28 Februari 2018 sahaja. Sila rujuk lampiran untuk rujukan selanjutnya,

 

Sekian, terima kasih.

Back To Top