skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

Brainstorming – Program Inisiatif Kerjasama Awam dan Swasta Dalam Latihan Kemahiran Teknikal Vokasional Malaysia

Brainstorming – Program Inisiatif Kerjasama Awam Dan Swasta Dalam  Latihan Kemahiran Teknikal Vokasional Malaysia

FeMac telah memanggil ahli-ahli untuk bersama-sama mendengar dan membincangkan beberapa perkara seperti:
1) Pelaksanaan 3P
2) Memperkasakan dan menjayakan 3P antara Pusat Bertauliah Awam (PBA) dan Pusat Bertauliah Swasta (PBS).
3) Kaedah dan keistimewaan pelaksanaan 3P untuk PBS.
4) Program-program yang boleh dijayakan di bawah 3P
5) Sesi soal jawab
6) Lain-lain perkara tentang 3P
Majlis telah berlangsung pada 12 Mei 2015, bertempat di Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA) pada jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari.
Terima kasih kepada PB yang hadir pada majlis tersebut.

20

Back To Top