skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365 Tel: +603 - 7772 6655 Email: operation@femac.org.my

Untuk makluman semua, pihak PTPK melalui Masyuarat Lembaga Pengarah Bilangan 3 Tahun 2014 telah bersetuju untuk membekukan pembiayaan beberapa program latihan kemahiran mulai tahun 2015. Walaubagaimanapun, pembekuan ini hanya terpakai kepada penyedia latihan baru dan penambahan program baru pada tahun 2015 sahaja. Sila rujuk lampiran yang disediakan:
pembekuan-pembiayaan01
pembekuan-pembiayaan02

Sukacita dimaklumkan, Bena Upskilling Sdn Bhd (BENA) telah mendapat kelulusan sebagai penyedia latihan dibawah Skim Pinjaman Pekerja. Tempoh kelulusan adalah selama tiga (3) tahun, bermula 09 Mac 2015 sehingga 30 Jun 2018 bagi program seperti di Lampiran A.
image-0001 image-0002

3. Pihak PTPK telah menyediakan manual kepada pusat latihan yang berdaftar dengan PTPK sebagai panduan untuk memohon pinjaman latihan kemahiran secara online. Berikut adalah disertakan manual tersebut untuk rujukan dan panduan penyedia latihan.
proses-daftar (1)
proses-daftar (2)
proses-daftar (3)
proses-daftar (4)

4. Borang Permohonan Mengikuti Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia

Back To Top