skip to Main Content
No 2-12, Tiara Mutiara, Batu 6, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur.       +603 - 7772 6655 / +603 - 7773 3365       +603 - 7772 6655       operation@femac.org.my

MEMORANDUM PERUNTUKAN DANA TAMBAHAN BERSAMA PENYELARASAN DASAR SERTA URUS TADBIR DI BAWAH PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Makluman semua ahli. Presiden dan Barisan Exco telah membuat penyerahan Memorandum Peruntukan Dana Tambahan bersama Penyelarasan Dasar Serta Urus Tadbir di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran pada 30 Mei 2018 yang lalu di Pejabat Perdana Menteri. Mohon semua ahli merujuk kepada lampiran yang disertakan.

 

 

20180611034741381_0001
20180611034741381_0002
20180611034741381_0003
20180611034741381_0004
20180611034741381_0005
20180611034741381_0006
20180611034741381_0007
20180611034741381_0008
20180611034741381_0009
20180611034741381_0010
20180611034741381_0011
20180611034741381_0012
20180611034741381_0013
20180611034741381_0014
20180611034741381_0015
20180611034741381_0016
20180611034741381_0017
20180611034741381_0018
20180611034741381_0019
20180611034741381_0020
20180611034741381_0021
20180611034741381_0022
20180611034741381_0023
20180611034741381_0024
20180611034741381_0025
20180611034741381_0026
20180611034741381_0027
20180611034741381_0028
20180611034741381_0029
Back To Top